سهامداران

شرکت تعاونی فردا از طریق تهیه و تنظیم سند راهبردی صنعت روغن و دانه های روغنی کشور، رابط تولید، صنعت و مصرف گردیده و با حضور فعال در کسب و کارهای مرتبط و پر بازده در جهت تأمین منافع سهام داران و مصرف کنندگان گام بر می دارد.

 

در نتیجه فعالیتهای هدفمند شرکت تعاونی فردا در جهت توسعه، تعداد سهام داران این شرکت از 18 عضو در بدو تأسیس به 27 عضو افزایش یافته است.

 

 

ردیف

نام شرکت

سهام

ردیف

نام شرکت

سهام

1

عالیا گلستان

9/23%

15 جهان

1/77%

2

مارگارین

8/73%

16

کیش چیپس

1/77%

3

گلبهار سپاهان

8/64%

17

فرآوری روغن وزینه بهین

1/29%

4

گلستان دزفول

8/64%

18

صنایع غذایی پرور پودر

1/29%

5

نوش آذر

7/75%

19

فرآوری سبوس مازند

1/29%

6

کشت و صنعت گلبرگ بهاران

6/45%

20

نهان گل

1/10%

7

پرتو دانه خزر

5/49%

21

پارس

0/99%

8

خاوردشت

5/49%

22

یگانه خزر

0/64%

9

خرمشهر (اتکا)

5/49%

23

سبوس کندوج

0/64%

10

فضل نیشابور

5/49%

24

آرین طعم خزر

0/64%

11

ناز اصفهان

5/49%

25

زیتون طلایی

0/55%

12

بهشهر

5/49%

26

گلناز کرمان

0/47%

13

زیتون گوارای سپیدرود

2/65%

27

گوهر دانه آفاق

0/32%

14

سویا بین

2/19%