تاریخچه تعاونی فردا

 

شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران (فردا) در تاریخ ۸۵/۰۲/۳۰ تأسیس گردید و فعالیت رسمی خود را در حوزه های بازرگانی، خدمات فنی-مهندسی، خدمات مالی-اداری، آموزشی، تأمین، تولید و صادرات و واردات و در راستای تأمین نیاز و خدمات رسانی به اعضاء خود آغاز نمود.

این تعاونی به عنوان بازوی اجرائی و توانمند کارخانجات روغن نباتی، مرکز اصلی تعاملات و اجراء عملیاتی مصوبات و تقاضاهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون بوده و به عنوان یار و امین دولت محترم در اجراء کامل مصوبات تنظیم بازار به دفعات مورد حمایت و تأیید قرار گرفته است.

شرکت تعاونی فردا در سالهای ۸۷ و ۸۹ در جشنواره تعاونیهای برتر از سوی وزارت تعاون به عنوان تعاونی برتر کشور در زمینه تولیدی و توزیعی در سال ۱۳۹۳ به عنوان تعاونی ویژه انتخاب گردید. سرمایه فعلی تعاونی فردا مبلغ 250 میلیارد ریال و تعداد سهامداران آن 27 عضو می باشد.