مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران (فردا) برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران (فردا) برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران (فردا) با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و اتاق تعاون به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره در محل این شرکت برگزار شد و ٥ نفر اول به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی و ٣ نفر الباقی به عنوان اعضای علی البدل  انتخاب شدند:


١- صادق توکلی زاده 
٢-علی فاضلی 
٣-محمد برهانی 
٤- فرزاد علیجانی 
٥-مهدی عبدی
٦- حسن محمد حسین 
٧-عبدالرحیم گلستانی 
٨- امیر کاظمی خیابانی