بین الملل

شرکت تعاونی فردا در سال 2009 (1388) به عضویت اتحادیه بین المللی تعاون در آمد. ICA یک انجمن غیر انتفاعی بین المللی است که در سال 1895 با هدف ارتقاء مدل تعاونی تأسیس شده است.

 

طبق ارقام سال 1394 (2015)، اتحادیه بین المللی تعاون نماینده 284 سازمان و فدراسیون تعاونی از 95 کشور جهان است. این اتحادیه با همکاری دولتها و سازمانهای جهانی و منطقه ای و ایجاد ساز و کارهای قانونی به تشکیل و رشد تعاونیها کمک می کند. در برابر عموم مردم نیز اتحادیه حامی و مروج مدل بازرگانی ارزش محور است و استراتژی جهانی خود را در اختیار تعاونیها قرار می دهد تا در بین تمام تشکل ها سریعترین روند رشد را تا سال 2020 داشته باشند.

 

تعاونیها ایجاد کننده اشتغال نیمه وقت یا تمام وقت برای 250 میلیون نفر در سراسر جهان هستند که این رقم حدود 12% کل جمعیت شاغل در کشورهای G20 است.

 

شرکت تعاونی فردا با اهداف زیر به اتحادیه بین المللی تعاون پیوسته است:

  • حضور در کنفرانسهای جهانی و مجامع عمومی ICA
  • شرکت در انتخابات رئیس و هیأت رئیسه جهانی
  • ظرفیت سنجی بازرگانی بین المللی از طریق برقراری ارتباط با همتایان خارجی