بررسی توسعه صادرات و تعاملات تجاری به روسیه در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران

بررسی توسعه صادرات و تعاملات تجاری به روسیه در کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران

 

 

توسعه صادرات و تعاملات تجاری به کشور روسیه امروز با حضور نماینده بانک گردشگری در هفتاد و هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، هفتاد و هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی برگزار و گزارش تفاهم نامه منعقده با شرکت طرف روسی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نشست امروز، با توجه به قرارداد کارگزاری بانک گردشگری و بانک طرف روسی چگونگی تهاتر مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت  و بانک گردشگری آمادگی خود را برای ایجاد تعاملات با بخش تعاون اعلام کرد.

گفتنی است، با توجه به قانون احکام دائمی و حضور اتاق تعاون ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و انتخاب نمایندگان بخش تعاون در این شورا، راهکارهای استفاده از ظرفیت این شورا در حل مسائل و مشکلات بخش تعاون به طور خاص در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد که اعضای کمیسیون مشکلات قابل طرح در شورای گفتگو را به صورت مکتوب جهت ارائه در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند.