امکان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه از طریق فرودگاه پیام بررسی شد

امکان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه از طریق فرودگاه پیام بررسی شد

امکان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه از طریق فرودگاه پیام بررسی شد

 رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: در هفتاد و هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی که با حضور رئیس هیات مدیره عامل فرودگاه پیام، رئیس اتاق تعاون استان البرز و اعضای کمیسیون برگزار، شد؛ امکان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، در این نشست توانمندی ها و ظرفیت های بخش تعاون و منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام تشریح شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب گفت: در این نشست در رابطه اجرایی کردن بند (س) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که یارانه سوخت هوایی برای صادرات محصولات کشاورزی فسادپذیر در نظر گرفته شده، بحث و بررسی شد که از این فرصت قانونی بخش تعاونی برای صادرات محصولات کشاورزی بهره ببرد.

وی ادامه داد: به لحاظ جغرافیایی ایران در منطقه ای از جهان قرار گرفته است که با ۵ساعت پرواز به ۷۰ درصد جمعیت دنیا دسترسی دارد و این مزیت مهمی محسوب می شود و ما باید با بهره گیری از این مزیت تمرکز بیشتری در زمینه حمل و نقل هوایی داشته باشیم.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران، در حال حاضر سوخت هواپیماهای کارگو بیش از ۲۴برابر قیمت پروازهای مسافری است این امر در حالی است که پروازهای کارگو با گسترش صادرات، ارز  قابل توجهی به داخل کشور در شرایط تحریم باز می گرداند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران و منطقه ویژه و فرودگاه پیام، ابراز داشت: تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از کمیسیون کشاورزی و منطقه ویژه و فرودگاه پیام، جهت بررسی راهکارهای گسترش همکاری ها بخصوص جهت در اختیار گرفتن حداقل ۱۰ هکتار زمین در بخش لجستیک برای فرآوری و بسته بندی محصولات کشاورزی مصوب شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد که کارگروه ویژه دیگری برای بررسی امکان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه تشکیل شود که زمینه ایجاد خط هوایی کارگو به صورت برنامه ریزی شده را بررسی کند.

قاسمی اذعان داشت: تشکیل کارگروه موقتی نیز برای صادرات محصولات به قطر با توجه به برگزاری جام جهانی از دیگر مصوبات این نشست بود و قرار شد که تمام این مباحث جمع بندی و در تفاهم نامه ای که فی مابین اتاق تعاون ایران و منطقه ویژه اقتصادی پیام منعقد خواهد شد، درج شود.

گفتنی است،  فرودگاه پیام،۱۰ هزار هکتار است که این منطقه در ۳ حوزه مسافری، باری و کارگو فعالیت می کند و منطقه ویژه اقتصادی نیز در ۴ بخش ICT و خدمات بازرگانی و لجستیک فعالیت می کند .