نشست هماهنگی اعضای ایرانی ICA در اتاق تعاون ایران

نشست هماهنگی اعضای ایرانی ICA در اتاق تعاون ایران

جلسه هماهنگی اعضای ایرانی ICA با هدف ارائه گزارش فعالیت های انجام شده و تبادل نظر با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در اتاق تعاون ایران برگزار شد.