پیام تبریک رئیس اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) به مناسبت روز جهانی تعاون

پیام تبریک رئیس اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) به مناسبت روز جهانی تعاون

 آریل گوارکو، رئیس اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) طی پیامی روز جهانی تعاون را تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، متن پیام به این شرح است:

 

COOPERATIVES FOR CLIMATE ACTION

اقدامات تعاونی‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی

 

ARIEL GUARCO, PRESIDENT OF THE ICA

آریل گوارکو، رئیس اتحادیه بین المللی تعاون (ICA)

Dear cooperative friends around the world.

دوستان تعاونگر در سراسر جهان

As we all know, today the whole of humanity is in the midst of an awful pandemic, with a very high cost in lives and a historic global economic debacle.

همانطور که همه می‌دانیم، امروز کل بشریت در معرض یک همه‌گیری وحشتناک، با هزینه های بسیار سنگین بر زندگی و یک افول تاریخی در اقتصاد جهانی، قرار دارد.

But let’s look at the context: we are experiencing a health, social and economic crisis of extremely fragile conditions due to the prevailing social inequalities and the profound environmental imbalance that human actions have been causing on our Mother Earth for several decades.

اما بیایید به زمینه این موضوع نگاه کنیم: ما به دلیل نابرابری‌های غالب اجتماعی و عدم تعادل عمیق زیست‌محیطی که اقدامات بشر طی چندین دهه بر روی زمین ایجاد کرده است، یک بحران بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی را در شرایط بسیار شکننده تجربه می‌کنیم.

In line with the 2030 Agenda for Sustainable Development, we have been warning that a linear mode of unhindered production and consumption will lead us to a point of no return in a mere decade.

در راستای دستور کار توسعه پایدار، ما هشدار داده‌ایم که رویه‌ای خطی از تولید و مصرف بدون مانع و محدودیت، ما را به نقطه‌ای غیر قابل برگشت سوق می‌دهد.

Since 1990, global carbon dioxide emissions have increased by 50 percent. Today, 800 million people are vulnerable to severe drought, toxic air pollutants, rising sea levels and frequent and powerful natural disasters.

از سال ۱۹۹۰ میزان انتشار دی اکسید کربن در جهان ۵۰ درصد افزایش یافته است. امروز ۸۰۰ میلیون نفر در معرض خشکسالی شدید، آلاینده‌های سمی هوا، بالا رفتن سطح آب دریاها و نیز بلایای طبیعی شدید و مکرر قرار دارند.

That is why I want to take advantage of this International Day of Cooperatives to emphasise Climate Action, an objective that calls on us to mobilise together with our communities to build a healthier, fairer and more united economy.

به همین دلیل من می‌خواهم از فرصت روز بین‌المللی تعاون برای تأکید بر اقدامات تعاونی‌ها در مقابله با تغییرات اقلیمی استفاده کنم، هدفی که از ما می‌خواهد برای ایجاد اقتصادی سالم‌تر، عادلانه‌تر و متحد‌تر، به بسیج میان یکدیگر و جوامع خود بپردازیم.

On this planet, our shared home, there are hundreds of thousands of experiences showing that there are indeed other ways for us to develop, that sustainable development is not a utopia.

در این سیاره و خانه مشترک ما، صدها هزار تجربه وجود دارد که نشان می‌دهد راه های دیگری برای توسعه وجود دارد و اینکه توسعه پایدار صرفاً یک آرمانشهر نیست.

On a global scale, the cooperative economy integrates more than one billion members and generates employment for 10% of the world’s employed population. The turnover of the 300 largest cooperatives is equivalent to the Gross Domestic Product of the world’s sixth economy.

در مقیاس جهانی، اقتصاد تعاون بیش از یک میلیارد عضو دارد و برای ۱۰ درصد از جمعیت شاغل جهان اشتغال ایجاد می‌کند. گردش مالی ۳۰۰ تعاونی بزرگ جهان معادل تولید ناخالص داخلی ششمین اقتصاد بزرگ جهان است.

Today, even under the most difficult circumstances, the cooperative movement is doing everything in its power to protect communities and help them overcome this health, social and economic emergency.

امروز، حتی در سخت‌ترین شرایط، نهضت تعاون، تمام تلاش خود را برای محافظت از جوامع انجام می‌دهد و به آنها در غلبه بر این وضعیت اضطراری بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند.

The defence of our planet goes hand in hand with our collective effort so that no one is left behind.

دفاع از سیاره‌مان، با تلاش جمعی ما محقق می‌شود و در این راه نباید کسی از قلم بیوفتد.

The cooperatives are called to be protagonists in meeting these challenges, which are becoming urgent in the wake of this pandemic from which the entire world is suffering.

از تعاونی‌ها خواسته می‌شود که در مواجهه با این چالش‌ها، که در پی این همه گیری که همه جهان از آن رنج می‌برد ضروری‌تر شده است، پیشگام باشند.

Despite the pain and uncertainty we are experiencing, the personal and collective tragedy that some must face more directly than others but that affects us all, I want to celebrate the work that cooperatives are doing all over the planet.

علیرغم این درد و عدم اطمینانی که به واسطه مصیبت فردی و جمعی که برخی باید به طور مستقیم با آن درگیر باشند و در عین حال آلام آن، همه ما را تحت تأثیر قرار داده است، من می‌خواهم کاری که تعاونی‎ها در سراسر کره زمین انجام می‌دهند را جشن بگیرم.

All effort counts. I ask you not to stop, to continue to work together with your community and to raise your voice loudly on this day to tell the world that we can reverse the adverse effects of climate change if we build another economy together, based on cooperative values and principles.

همه تلاش‌ها به حساب می‌آید. من از شما می‌خواهم که متوقف نشوید، در این روز به همکاری خود با جامعه خود ادامه دهید و صدای خود را در این روز بالا ببرید تا به جهانیان بگویید که ما می‌توانیم تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی را معکوس کنیم چنانچه اقتصاد دیگری را با یکدیگر بر اساس ارزش‌ها و اصول تعاون ایجاد کنیم.

There’s still time! Let’s act together for the climate now!

هنوز زمان وجود دارد! بیایید با هم برای مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام کنیم!

Sending you all my warmest regards and wishing you a Happy International Day of Cooperatives.

گرم‌ترین و صمیمانه‌ترین احترامات را برای شما می‌فرستم و برای شما شادی و نشاط را در روز جهانی تعاون آرزومندم.

Ariel Guarco

آریل گوارکو

President, International Cooperative Alliance

رئیس اتحادیه بین المللی تعاون