سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد.

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی آسمانی شد.

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. 

ملت ایران یاد و نام شهید عالیمقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ جهان اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت.