هیات تجاری روسیه با توانمندی های بخش تعاون آشنا شدند

هیات تجاری روسیه با توانمندی های بخش تعاون آشنا شدند

نشست مشترک هیات تجاری از کریمه روسیه با فعالان اقتصادی بخش تعاون در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، هیات تجاری از کریمه روسیه با حضور نماینده سازمان ANO جزیره کریمه، میهمان تعاونگران بودند که با تشریح ظرفیت ها و توانمندی های تجاری خود، با پتانسیل های بخش تعاون آشنا شدند.

این هیات تجاری در زمینه های صنایع غذایی، شیلاتی و دریایی، تجهیزات صنعتی و نفت و گاز پتروشیمی و توریست، با فعالان اقتصادی بخش تعاون به گفتگو پرداختند.