توسعه همکاری های مشترک تجاری ایران و افغانستان در اتاق تعاون بررسی شد

توسعه همکاری های مشترک تجاری ایران و افغانستان در اتاق تعاون بررسی شد

توسعه همکاری های مشترک ایران و افغانستان و بررسی راه کارهای گسترش آن در نشست مشترک رایزن بازرگانی ایران در افغانستان و کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، با توجه به اهمیت گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه در راستای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نشست مشترک کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با محمدمهدی جوانمردقصاب رایزن بازرگانی ایران در افغانستان، در راستای بررسی راه کارهای گسترش همکاری های تجاری میان دو کشور در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

در این نشست رایزن بازرگانی ایران در افغانستان با معرفی ظرفیت های همکاری و گسترش صادرات محصولات ایرانی به افغانستان با توانمندی های بخش تعاون به ویژه حوزه کشاورزی آشنا شد.

گفتنی است در این نشست نسبت به سازماندهی اعزام هیات های تجاری به افغانستان و پذیرش هیات های تجاری از این کشور همچنین حضور در نمایشگاه های معتبر افغانستان با توجه به زبان مشترک و تعاملات حسنه سیاسی  تصمیم گیری شد.