در چهاردهمین جلسه هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه تایید شد تأسیس مرکز آموزش و تحقیقات ICA-AP در ایران

در چهاردهمین جلسه هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه تایید شد تأسیس مرکز آموزش و تحقیقات ICA-AP در ایران

چهاردهمین جلسه هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه (ICA-AP) با حضور تمام اعضا در کشور رواندا برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، چهاردهمین جلسه هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان اتاق تعاون ایران در کشور رواندا برگزار شد.

در این جلسه تأسیس مرکز آموزش و تحقیقات ICA-AP در ایران مورد پذیرش حداکثری اعضای هیات مدیره قرارگرفت. آموزش بین المللی

این مرکز به عنوان بازوی تحقیقاتی اتحادیه بین المللی تعاون در مورد گسترش عملکرد و توسعه تعاونی‌ها در ایران و منطقه آسیا و اقیانوسیه فعالیت خواهد کرد.

گفتنی است، محمد علی ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل، بنائی فر مدیر امور بین الملل و حسینی نیا مشاور اتاق تعاون ایران، به نمایندگی از اتاق تعاون ایران، شرکت کردند.