نشست اعضای ایرانی ICA در اتاق تعاون ایران برگزار شد

نشست اعضای ایرانی ICA در اتاق تعاون ایران برگزار شد

حضور موثر و هدفمند در اجلاس ICA در کشور روآندا طی نشستی با حضور معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون ایران و اعضای ایرانی ICA در اتاق تعاون، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگا اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، نشست مشترک معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون ایران با اعضای ایرانی ICA در اتاق تعاون  برگزار شد.

در این نشست، شرایط حضور موثر و هدفمند مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

گفتنی است اجلاس جهانی تعاون در سال جاری در کشور  روآندا از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه در شهر کیگالی برگزار می شود.