دیدار صمیمانه رئیس اتاق تعاون با مدیران عامل اتحادیه ها

دیدار صمیمانه رئیس اتاق تعاون با مدیران عامل اتحادیه ها

نشست صمیمانه  رئیس و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با مدیران عامل اتحادیه های مرکزی تعاونی ها ، به مناسبت آغاز سال98 روزیکشنبه ۱۸ فروردین   در اتاق تعاون ایران برگزار شد.