همراهی روسای ۳کمیسیون اتاق تعاون ایران در سفر رئیس جمهور به عراق

همراهی روسای ۳کمیسیون اتاق تعاون ایران در سفر رئیس جمهور به عراق

روسای ۳ کمیسیون اتاق تعاون ایران، در سفر رئیس جمهور به کشور عراق در هیات تجاری همراه، حضور داشتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران،  حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در راس یک هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی سفر سه روزه ای به عراق  داشت و در این سفر روسای ۳ کمیسیون اتاق تعاون ایران حضور داشتند.

تقویت روابط در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهمترین اهداف این سفر عنوان شده است.