آمادگی بخش تعاون ایران برای حضور در پروژه‌های بازسازی سوریه

آمادگی بخش تعاون ایران برای حضور در پروژه‌های بازسازی سوریه

عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران همکاری ایران و سوریه در جریان بازسازی زیرساخت‌ها را به معنای تقویت محور مقاومت برشمرد و آمادگی بخش تعاون ایران را برای حضور در بازسازی زیرساخت‌های سوریه اعلام کرد.

ماشالله عظیمی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در نشست مشترک با هیئت تجاری سوریه با اشاره به همبستگی ایران و سوریه در طول ۴ دهه پس از انقلاب گفت: امروز که ملت سوریه بازسازی کشور خود را پیش رو دارد این هماهنگی و همبستگی می‌تواند راهگشا باشد.

وی با معرفی توانمندی‌های بخش تعاون ایران در بخش های مختلف گفت: در قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده که بخش تعاون رکن دوم اقتصاد ایران است.

عظیمی اظهار داشت: ایران دارای بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال از ۲۳۰ هزار شرکت ثبت شده است که در اکثر موارد بهترین ظرفیت‌های موجود در اختیار این بخش قرار دارد.

این عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به ظرفیت‌های ایران در بخش های کشاورزی، دام و طیور، صنایع دریایی، هوایی، تکنولوژی‌های نوین و صنعت ساختمان و فعال بودن بخش تعاون در این بخش ها یادآور شد: ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ناشی از سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان است که ۱۵ درصد اشتغال مولد مربوط به این بخش است.

وی ادامه داد: ایران خاستگاه مواد معدنی مناسب، پایدار، کیفی و ارزان است و سوریه می‌تواند از این ظرفیت برای بازسازی زیرساخت‌های خود استفاده کند.

وی تاکید کرد: بازسازی زیرساخت‌های سوریه می‌تواند با فعال کردن کل اقتصاد، مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند و اشتغال زا باشد.

عظیمی همچنین با اشاره به برگزاری چندین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با مدیریت اتاق تعاون به هیئت تجاری سوریه توصیه کرد که با نظر به ظرفیت‌های این نمایشگاه از ظرفیت‌های این بخش استفاده کنند.

وی همچنین به توانمندی‌های ایران در زیرساخت‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و به تجار سوری توصیه کرد که از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران همچنین به وصیت حافظ اسد به بشار اسد مبنی بر اینکه از ملت ایران دور نشوند اشاره کرد گفت ملت ایران در سوریه در روزهای سخت در کنار هم بودند و قطعاً بازسازی سخت‌تر از شرایط گذشته نیست که در این شرایط نیز ایران می‌تواند در کنار سوریه باشد.

وی هم افزایی ایران و سوریه در جریان بازسازی زیرساخت‌ها را به معنای تقویت محور مقاومت برشمرد و آمادگی بخش تعاون ایران را برای حضور در بازسازی زیرساخت‌های سوریه اعلام کرد.