بحران آب مهمترین چالش بخش کشاورزی/ تشکیل کارگروه آب در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون

بحران آب مهمترین چالش بخش کشاورزی/ تشکیل کارگروه آب در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به ۵ چالش بزرگ صنعت کشاورزی، بحران آب را مهمترین چالش صنعت کشاورزی در شرایط کنونی توصیف کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، ارسلان قاسمی با اشاره به چالش های صنعت کشاورزی، بحران آب، فرسایش خاک، کوچک مقیاس بودن اراضی کشاورزی، به روز نبودن تکنولوژی های صنعت کشاورزی و مشکلات بازارهای داخلی و خارجی را از عمده ترین چالش های صنعت کشاورزی عنوان کرد.

به گفته این فعال اقتصادی، بحران آب در شرایط کنونی با اهمیت تر از سایرین است. وی گفت: بیش از ۹۰درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود و از راندمان پایینی برخوردار است. قاسمی ادامه داد: باید توجه داشت که کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و آب موضوع حیاتی محسوب می شود.

از وی درخصوص به روز نبودن تکنولوژی های صنعت کشاورزی سوال شد، وی پاسخ داد: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۳۵درصد محصولات غذایی و صنایع کشاورزی به صورت ضایعات دورریز می شوند که از به روز نبودن تکنولوژی ناشی می شود.

وی در  بخش دیگری از این گفتگو مهمترین برنامه کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون را پرداختن و رسیدگی به این چالش ها عنوان کرد و گفت: در سال ۹۸برای یافتن راهکار، کارگروه های مختلف با تکیه به توانمندی بخش تعاون، مراکز دانشگاهی و سایر گروه ها تشکیل خواهد شد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ابراز داشت: در این راستا و در اولین قدم، کارگروه بازار تشکیل شده است و تشکیل کارگروه آب نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

قاسمی تصریح کرد: از تمام متخصصین، فعالان این حوزه و مراکز پژوهشی که به هر نحوی در حوزه آب تجربیات و دانش دارند، برای حضور در کارگروه آب کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، دعوت می کنیم.