اطلاعیه فروش اموال

اطلاعیه فروش اموال

با توجه به بسته شدن مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت تعاونی فردا، این شرکت در نظر دارد اموال مشروحه پیوست را با شرایط ویژه واگذار نماید. در صورت تمایل به خرید و جهت هماهنگی برای بازدید از طریق شماره تلفن 88342580 داخلی 108 و یا شماره همراه 09127039720 با نماینده شرکت، آقای عالم شکن تماس حاصل فرمایید.