رشد نرخ تولید روغن کلزای روسیه برای سومین سال متوالی

رشد نرخ تولید روغن کلزای روسیه برای سومین سال متوالی

کارخانه های روغ کشی روسیه در ماه می (اردیبهشت – خرداد) سال جاری 32/5 هزار تن روغن کلزا تولید کردند که این مقدار در ماه پیش از آن 32/2 هزار تن و در ماه می سال قبل 23 هزار تن بوده است. حجم روغن کلزای تولیدی حتی با وجود نزدیک شدن به پایان فصل، نسبت به سال گذشته همواره سیر صعودی داشته است.

 

در مجموع، تولید روغن کلزا در بازه زمانی جولای 2017 تا می 2018 از 290/6 هزار تن در بازه زمانی مشابه در سال قبل، به 351/2 هزار تن افزایش یافته. به دلیل پر محصولی کلزا در سال 2017، تولید روغن کلزا در این فصل برای سومین سال متوالی شاهد افزایش است.

 

منبع: UkrAgroConsult

ترجمه: امور بین الملل شرکت تعاونی فردا