اولین سمینار آموزشی تجارت الکترونیک فرامرزی

اولین سمینار آموزشی تجارت الکترونیک فرامرزی

به دنبال دیدار سید رضا سید آقازاده، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین با زیو زانگ، دبیر کل اتحادیه چین برای تجارت خدمات در اوایل تیر ماه و طرح موضوع برگزاری اولین سمینار آموزشی "تجارت الکترونیک فرامرزی"، این اتحادیه از سازمان توسعه تجارت و شرکتها و تشکلهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک در ایران جهت حضور در این سمینار دعوت کرد.

 

به گفته رایزن بازرگانی ایران در چین، سمینار در روزهای ۷ تا ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ در شاندونگ برگزار شده و هزینه های اقامت و پذیرایی دو تا سه نماینده از تشکلها و شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک و یک نماینده از سازمان توسعه تجارت و یک نماینده از دفتر تجارت الکترونیک وزارتخانه متبوع توسط میزبان تأمین می گردد. هزینه رفت و برگشت به عهده شرکت کنندگان خواهد بود.

 

با توجه به گسترش سریع تجارت الکترونیک فرامرزی و به دنبال حضور چشمگیر ایران در نمایشگاه اخیر برند جاده ابریشم در چین، حضور ایران در برنامه سمینار آموزشی هفت روزه مفید و قابل توجیه ارزیابی شده است.

 

علاقه مندان به شرکت در این رویداد می بایست از طریق سازمان توسعه تجارت ایران معرفی گردند.