مجمع عمومی فوق العاده، آذر 96

مجمع عمومی فوق العاده، آذر 96

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی کارخانجات فرآوري روغن و دانه هاي روغنی ایران (فردا) در روز چهار شنبه یکم آذر ماه برگزار شد.

جلسه هیأت مدیره، آبان 96

جلسه هیأت مدیره، آبان 96

جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی کارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران در تاریخ 21/08/1396 در ساختمان گلریز (محل جدید استقرار شرکت) برگزار گردید