برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی فردا

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی فردا

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی فردا، روز یکشنبه مورخ9آبان 1400راس ساعت 16 در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

پس از قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانونی شركت با رای اکثریت سهامداران مصوب شد، سرمایه شركت  از مبلغ 10میلیارد تومان به 25میلیارد تومان از محل سود انباشته افزايش يابد.